הזמנת לוכד נחשים לסילוק נחש או בעלי חיים בתקות הקיץ והחופש הגדול

בתקופת הקיץ מדוחח על מקרים רבים, בהם נחשים מגיעים לסביבת אדם ולעיצים מהווים סכנה, כאשר בדרך כלל נחשים לא תוקפים בני אדם, אלא אם מרגישים שיש סכנה ולכן במידה ומזהים נחש, לא מומלץ לבוא איתו במגע תוך ניסיון לסלק אותו מהסביבה שלנו או לתפוס, כאש לטובת משימת התפיסה והסילוק מומץ לפנות לקבלת עזרה אצל לוכד […]